Tên miền là gì ?

Tên miền (domain) - là tên của website trên internet - Tên miền thường gắn liền với tên công ty - tên thương hiệu - tên dịch vụ kinh doanh

Tên miền là duy nhất đăng ký tên miền thông qua các đại lý cung cấp tên miền. Tất cả các đại lý đều đăng ký thông qua https://www.vnnic.vn/ (Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Các dạng của tên miền

Tên miền cấp 2 .VN có dạng: tencongty.vn (đuôi .vn)

Tên miền cấp 3 .VN có dạng: www.tencongty.com.vn ( .biz.vn, .net.vn, .info.vn, org.vn, .name.vn, .pro.vn, .edu.vn, .ac.vn, .int.vn, .gov.vn, .health.vn) (đuôi .com.vn )

Tên miền quốc tế có dạng: www.tencongty.com (.com, .net, .org, . biz, .info )   

Các tên miền được phân biết với nhau bằng đuôi của chúng .vn(tên miền việt nam) . com(tên miền quốc tế)

Chú ý: khi đăng ký tên miền .vn sẽ được google ưu tiên hơn so với các tiên miền quốc tế .com .net

Ý ngĩa của các đuôi tên miền

.VN: là tên miền cấp quốc gia của quốc gia Việt Nam VD: vn(Việt Nam), ja(Nhật), ko(Hàn)

.COM: Tên miền quốc tế Website thương mại

.EDU: Tên miền trong lĩnh vực giáo dục

.GOV: Tên miền sử dụng cho các tổ chức chính phủ

.ORG: Tên miền dùng cho chính phủ hay các tổ chức , nhóm,….

.INFO: Tên miền cho Website thông tin.

.NET: Tên miền các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng.

.BIZ:  (Viết tắt của từ Business) Được dùng cho các trang thương mại.

.INFO: Thuờng được đặt tên cho các trang web cung cấp thông tin.

.US: Dành cho các trang web của Mỹ.

.CN: Dành cho các trang web của Trung Quốc.

.INT: Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

.HEALTH: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế

.TEL: Sử dụng trong lĩnh vực danh bạ điện thoại trực tuyến.

.AC: Tên miền sử dụng cho các tổ chức hoạt động, nghiên cứu.

.TV: Dành cho các trang phim, truyền thông, truyền hình.

.NAME: là một loại tên miền đặc biệt chỉ sử dụng cho tên các cá nhân.

.ASIA: Tên miền của khối Châu Á.

.EU: Tên miền của khối liên minh Châu Âu.

.MOBI: Dành cho các trang liên quan tới dịch vụ di động.

.PRO: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vưc có tính chuyên ngành cao

Bảng giá tên miền

TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH BIỂU GIÁ (VNĐ)
1 TÊN MIỀN CẤP 2 .VN (1)
  Đăng ký tên miền 01 tên miền 350,000
  Duy trì tên miền 01 năm 01 tên miền/năm 480,000
2 TÊN MIỀN CẤP 3 .VN (2)
  Đăng ký tên miền: com.vn, net.vn, biz.vn 01 tên miền 350,000
  Duy trì tên miền 01 năm: com.vn, net.vn, biz.vn 01 tên miền/năm 350,000
  Đăng ký tên miền: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn) 01 tên miền 200,000
  Duy trì tên miền: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn) 01 tên miền/năm 200,000
  Đăng ký tên miền: name.vn 01 tên miền 30,000
  Duy trì tên miền: name.vn 01 tên miền/năm 30,000
3 TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên Register.com và Networksolutions.com (3)
  Đăng ký tên miền 01 tên miền 0
  Duy trì tên miền 01 năm 01 tên miền/năm 500,000
4 TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên OnlineNIC.com (3)
  Đăng ký tên miền 01 tên miền 0
  Duy trì tên miền 01 năm 01 tên miền/năm 260,000
5 TÊN MIỀN CHÂU Á (4)
  Đăng ký tên miền 01 tên miền 0
  Duy trì tên miền 01 năm 01 tên miền/năm 500,000
6 PHÍ CHUYỂN DNS
  Tên miền Việt Nam 01 tên miền/ lần 0
tags:

Công ty thiết kế website Bestweb247: cung cấp dịch vụ thết kế web site chọn gói - thiết kế web giá rẻ  uy tín  - tên miền - hosting - seo web.
Liên hệ :0374548817. Email: info@bestweb247.com