Cách lấy địa chỉ url hiện tại bang php

  08-01-2018
Cách lấy địa chỉ url hiện tại bằng php: Để lấy url của website cần mấy lệnh đơn gian sau đây
Bước 1 Lấy cổng giao thức http hoặc https

$pageport='https://';
if($_SERVER["HTTPS"] != 'on'){
    $pageport= 'https://';
}
?>
Bước 2 Lấy url website
 $url_full = $pageport.$_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
echo $url_full
?>
Kết quả: https://bestweb247.com/cach-lay-dia-chi-url-hien-tai-bang-php.html

Kiếm thức PHP liên quan:   Kiếm thức PHP